Sto z ledu ven Úvod Prezentace členů Výstavy Kontakty Akce

Děčínský Spolek Tvůrčích Optimistů 'Z ledu ven'

    Sdružení děčínských umělců - malířů, sochařů, fotografů a muzikantů.

    Působí v Děčíně od roku 1994, kdy byl 1. dubna oficiálně zaregistrován. Vznikl o dva roky dříve z iniciativy fotografů, kteří měli potřebu oživit zamrzlé hladiny po "sametové revoluci", kdy přestala být kulturní činnost bezstarostně a na dnešní poměry štědře finančně podporována a mnozí zájmoví umělci upadli do pasivity a zatrpklosti. A tak vznikla celostátní fotosoutěž „Kde domov můj“, jako zrcadlo nové době. V roce 1994 se zrodila myšlenka pozvat do stávajícího spolku známé amatérské výtvarníky z Děčína, a to jak malíře, hudebníky, sochaře, divadelníky tak aktivní kulturní osobnosti. Byla to myšlenka velmi dobrá, jak ukázal čas, mimo jiné stmelila děčínské tvůrčí individuality do dobré party. Za tu dobu se členstvo obměnilo a vykrystalizovalo do součastné podoby, která se představuje dále v tomto katalogu. Většina tvůrčích členů je zde prezentována malým profilem své současné tvůrčí činnosti.

    Spolek je mimořádně aktivní ve výstavní činnosti a vystavuje dva až třikrát ročně, a to nejen v České Republice. Je organizátorem většiny výstav v děčínské synagoze a jeho členové výrazně pomohli koncipovat a vytvořit výstavní prostor v tomto novém, stále prestižnějším kulturním stánku. Rozšíření obzorů formou verbálního a tvůrčího kontaktu jsou důvodem proč se členové STO Z LEDU VEN scházejí a již řadu let existují.


STO z ledu ven


STO z ledu ven © 2009