STO z ledu ven

Spolek Tvůrčích Optimistů Z LEDU VEN, Děčín

Pavel DvořákPavel Dvořák
fotograf
Narozen ve znamení Vah v r.1963, současný radosta spolku

původně strojní inženýr, dnes působí v oblasti výpočetní techniky. Zařadil se do přírodou ovlivněných tvůrců. Zprostředkovává nám své působivě zpracované nálady krajin ze svých občasných cest po světě.
Becco di Mezzodi, Dolomity Mono Lake, Kalifornie    Delicate Arch, Utah  Jumbo rocks, Kalifornie
Deadvlei, NamíbieDunaAntelope Canyon, USA