STO z ledu ven

Spolek Tvůrčích Optimistů Z LEDU VEN, Děčín

Ivo KeilIvo Keil
básník