STO z ledu ven

Spolek Tvůrčích Optimistů Z LEDU VEN, Děčín

Josef LitochlebJosef Litochleb
malíř
Narozen ve znamení Berana v r.1944,

dlouhá léta pracoval se dřevem jako výrobce modelů pro strojírenství, dnes v důchodu. Typické pro jeho tvorbu je abstraktno, vkládané do jeho pláten. Stejně mistrně však dokáže vládnout tužkou či uhlem v naprosto realistickém zobrazení.
Bez názvu  Bez názvu  Bez názvu  Bez názvu